Bijbel en gesprek – Het Leerhuis

Wat? Het leerhuis hoort bij de kerk. De opzet is de eenvoud zelve: we lezen met elkaar een tekst uit de Bijbel, zo mogelijk de tekst die de volgende zondag in de overdenking centraal zal staan. Over die tekst gaan we met elkaar in gesprek: onze vragen, de haken en ogen en de achtergronden van de tekst zelf, de bedoeling van de schrijver, al dit soort aspecten kunnen aan bod komen. Het leerhuis is een open kring: wie wil komt gewoon.

Wanneer? 1e bijeenkomst: donderdag 18 oktober, 20.00 uur. De info over de te lezen teksten worden via de Binding en www.waterstaatskerk-hengelo.nl bekend gemaakt.