Cantory Waterstaatskerk

Begin oktober willen we, mits de coronaregels dat toelaten, de cantorijrepetities weer hervatten. Sedert het vertrek van Evan Bogerd dirigeert Els Cozijnsen de cantorij. De cantorij verleent een aantal keren per jaar medewerking aan een kerkdienst in de Waterstaatskerk, met name op hoogtijdagen. Op welke tijdstippen er gerepeteerd gaat worden moet nog nader worden overlegd, hierover wordt eind september informatie gegeven in de zondagsbrief en op de website van de Waterstaatskerk.

Contactadres: j.stoelhorst@gmx.net