Cursus geloven 7 plus 1

7 PLUS 1 GAAT DIT SEIZOEN VOOR 10de KEER VAN START

Het is zondagmiddag, twee uur, de eerste mensen van de kookgroep van 7 + 1 lopen binnen en zetten hun spullen in de keuken van de Waterstaatskerk aan de Deldenerstraat. Er wordt ingedeeld, taken verdeeld en degenen die verantwoordelijk zijn voor het hoofdgerecht beginnen. De soepmakers komen binnen en ook de toetjes-dames vinden hun plek. Het kan beginnen! In de keuken een drukte van belang. De mensen die de ruimten klaarzetten voor de gespreksgroepjes en de eetzaal komen er al aan. Ze weten wat ze te doen staan en gaan aan de slag. Ook onze muzikale begeleiders zijn er om nog even in te spelen. Rond de klok van half vijf komen de eerste deelnemers van dit seizoen binnen en worden door de gastheer/vrouw wegwijs gemaakt. Zij zoeken een plek aan de gedekte tafels en al ras is iedereen met iedereen in gesprek. Hoe het gaat en wat de belevenissen van de afgelopen weken waren, enz.
Vijf uur: De gastheer/vrouw heet iedereen van harte welkom en opent de middag en maaltijd met gebed.
Rondom zes uur wordt de maaltijd afgesloten en de inleider van de middag krijgt het woord om zijn/haar visie over een zelf gekozen onderwerp te verduidelijken. Dit seizoen gaat het thema over“Geloven rond bronnen van inspiratie uit theologie, filosofie en kunst”. Zo mogelijk wordt de inspiratie weer gehaald uit het boek “25 eeuwen theologie van waaruit afgelopen seizoen ook is gewerkt. Daarna gaan we in kleine groepjes met elkaar in gesprek en sluiten we gezamenlijk af.

Vorig seizoen nog in de Bethelkerk

De data voor dit seizoen:

4 november 2018
25 november 2018
16 december 2018
20 januari 2019
10 februari 2019
2 maart 2019
24 maart 2019
14 april 2019

Iedere keer op zondag van 17.00 tot 20.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. Het initiatief komt van PKN zijde. Er wordt meegewerkt door de Rooms Katholieke Kerk en de Remonstrantse kerk, maar ook daar buiten. Iedereen is van harte welkom. Het richtbedrag van de maaltijd is € 6,50, maar het blijft een vrijwillige bijdrage. Ook wie niet iedere keer aanwezig kan zijn is van harte welkom. Opgeven om deel te nemen kan. Er liggen blauwe folders in de foyer, maar het kan ook via 7plus1@pkn-hengelo.nl of Rinse Visser. Telefoonnummer 074 – 243 10 86.

Klik hier voor de poster

Klik hier voor de folder