Cursus geloven 7 plus 1

. . . . er is géén verschil tussen mensen die komen . . . . .
19e SEIZOEN (CURSUS) “GELOVEN” IS AANSTAANDE


Wat er gebeurt
Wat in de groep gebeurt is bijzonder. Naar elkaar luisteren, met elkaar zingen, spreken en bidden. Luisteren naar iemand die iets wil over zijn of haar ervaring, gevoel en overtuiging. Daar hoef je het echt niet altijd mee eens te zijn, zeker niet. Als je na zo’n inleiding, overweging of misschien noem je het een preek, met een klein aantal mensen terugtrekt en met elkaar in gesprek raakt, dan gebeurt er iets. Dan zijn (opeens) die mensen om je heen vertrouwelingen. Je deelt samen je gevoelens, jouw verhaal, wat jij hebt meegemaakt, wat jou bezighoudt.

Altijd starten met de maaltijd
Iedere bijeenkomst wordt begonnen met een (simpele) maaltijd. Iets wat ook in het begin van de jaartelling in christelijke gemeenten al een gewoonte was. Na een dag van hard werken ergens bij elkaar komen en onder de maaltijd met elkaar in gesprek komen. Al voor het negentiende seizoen doen wij dat in Hengelo ook.

 7+1 hoogtepunten
De cursus “Geloven” voorziet echt in een behoefte. We gaan uit van onze  eigen ervaringen die ons bezielen. Inspiratie heeft met Spir!t, spiritualiteit te maken. Jouw leven heeft bezieling nodig. Maar waar vind je die bronnen dan? Bij welke ervaringen komt dat naar boven? En…. Welke rol spelen het geloof, de bijbel en de rituelen daarbij?

Ook jongeren sluiten dit jaar aan
Niet voor niets doen er ieder seizoen tientallen geïnteresseerden mee. En dit jaar willen de jongeren van de 20+ groep van tijd tot tijd graag aansluiten. Ook dat was in de vroege jaren normaal dat jongeren erbij waren, de maaltijd gebruikten en dat de kleintjes rondom spelletjes deden.

Interkerkelijk ofwel oecumenisch
De serie gaat uit van de Protestantse Kerk Hengelo. Al jaren zoeken we de samenwerking met de Rooms Katholieke ‘Goede Herder Parochie´, de Lutherse Gemeente, de Baptisten, de Remonstrantse kerk en de Kristalkerk, waarin de Nederlandse Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk samen gaan.

7 + 1…. De data
Dit seizoen komen we op de volgende data bijeen in de Waterstaatskerk:

29 oktober 202318 februari 2024
26 november 202316 maart 2024 (zaterdag van 10.00u tot ca. 14.30u)
10 december 202314 april 2024
21 januari 202312 mei 2024

De zondagmiddagen beginnen om (5) 17.00 uur tot ca. (8) 20.00 uur dat zijn er zeven! De plus één is op zaterdag 16 maart met in de ochtend een symposium en in de middag het “normale” 7+1 vervolg. De richtprijs voor deelname is nog steeds € 6,50.

Voor wie daar moeite mee heeft is een vrije gift een optie. En ook belangrijk te weten: ook wie niet altijd kan is ook van harte welkom! Geef je deelname op via 7plus1@waterstaatskerk-hengelo.nl of binnenkort vind je in ALLE kerken de bekende BLAUWE  FOLDER

Toch nog vragen?
Stel ze aan:

  • Rinse Visser: 074 2431086
  • Arent Weevers: 06 40291619