Cursus geloven 7 plus 1

Vernieuwd en opgefrist voor een nieuw seizoen


CURSUS GELOVEN: ROND SPIR!T
Spir!t, heeft met inspiratie, met spiritualiteit te maken. Jouw leven heeft bezieling nodig. Maar waar vind je die bronnen dan? Bij welke ervaringen vol verwondering komt dat naar boven? Welke rol speelt God, het geloof, de bijbel en de rituelen daarbij?
De cursus geloven is voor dit seizoen geüpdatet naar een level waar het niet eerder was. Niet dat eerdere seizoenen er niet toe deden maar wel dat we dit jaar thematisch aan de slag gaan. Niet de inleider kiest een inspiratie maar de inleider wordt bij een thema gevraagd. Er wordt gevraagd om dáár iets verbindend over te zeggen met de nadruk op verbinding met ons geloof en met ons zelf.


OP ZEVEN ZONDAGMIDDAGEN, VAN 17.00-20.00 UUR EN EEN ZATERDAG

Als je hard hebt gewerkt is het goed samen eten. De eerste christelijke gemeenten waren dat dan ook gewend om te doen. Aan het eind van de dag verzamelden ze zich ergens. Al etend kwamen ze vanzelf met elkaar in gesprek.
We zien dat in onze tijd weer terug komen. Een gezamenlijke maaltijd, met aansluitend een korte, uitdagende inleiding. Daarna gelegenheid er over verder te praten in kleinere groepjes. Aan het eind is er een gezamenlijke afsluiting.

De maaltijd in vroegere tijden       en zoals bij ons, tot vorig seizoen in
                   de Bethelkerk

7+1 HOOGTEPUNTEN

De cursus Geloven voorziet echt in een behoefte. Dit seizoen in een nieuwe opzet, zodat iedereen weer in kan stappen. We gaan uit van onze eigen (bijzondere) ervaringen die ons bezielen. Een inspirerende ervaring is vaak doortrokken van ‘ik kan er met mijn verstand niet bij wat mij wat mij is overkomen’. Ze gaat gepaard met verwondering, ontzag, onthutsing of verwarring. Het raakt in ieder geval aan de grond van je bestaan.

Het altijd stromende water, levenskracht, spir!t van de Altijd Aanwezige

Niet voor niets doen er ieder seizoen tientallen geïnteresseerden mee. Vorig seizoen zelfs over de 60 deelnemers. Voor de één als eerste kennismaking met geloven, voor de ander als vernieuwing of verdieping daarvan. De serie gaat uit van de Protestantse Gemeente Hengelo maar zoekt daarin altijd de samenwerking met de Rooms Katholieke ‘Goede Herder Parochie’ en andere kerken. Het gaat om zeven bijeenkomsten op zondagmiddag van 17.00 tot 20.00 uur in de Waterstaatskerk aan de Deldenerstraat, aangevuld met een bijeenkomst op een hele zaterdag. Aan het begin wordt een heerlijke maaltijd geserveerd. Het kan niet mooier op de zondagmiddag. Gewoon aanschuiven dus.


7+1 DE DATA

Predikanten en pastores van verschillende kerken en gezondheidsinstellingen uit Hengelo, Protestants, Luthers, Remonstrants en Rooms Katholiek vertellen over wie een inspiratiebron is. Een ouder? Een vriend? En wat kan hen bezielen? De kunst, de natuur of de stilte? Door welke ervaringen beseffen ze dat het leven belangrijk is? Door het lijden, de dood? Welke rol speelt het geloof, gemeente/parochie, de bijbel en de rituelen daarbij? Aansluitend bespreken we in kleinere groepen enkele gespreksvragen van de inleiders.
De bijeenkomsten zijn op zeven zondagen en één zaterdag, te weten:

3 november 2019
24 november 2019
15 december 2019
12 januari 2020
2 februari 2020
22 februari 2020 (zaterdag)
15 maart 2020
5 april 2020


“TEKST INLEIDERS VORIG SEIZOEN” :

(klik op een datum voor de tekst)

4 november 2018
25 november 2018
16 december 2018
20 januari 2019
10 februari 2019
2 maart 2019
24 maart 2019
14 april 2019


Meedoen/Opgeven: Kan via de blauwe folder die in het rek ligt in de foyer
van de Waterstaatskerk of via internet: 7plus1@pkn-hengelo.nl
Of print de folder uit, vul in en lever in.
Voor meer vragen kun je terecht bij Rinse Visser: 074-2431086

Iedere keer op zondag van 17.00 tot 20.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. Het initiatief komt van PKN zijde. Er wordt meegewerkt door de Rooms Katholieke Kerk en de Remonstrantse kerk, maar ook daar buiten. Iedereen is van harte welkom. Het richtbedrag van de maaltijd is € 6,50, maar het blijft een vrijwillige bijdrage. Ook wie niet iedere keer aanwezig kan zijn is van harte welkom. Opgeven om deel te nemen kan. Er liggen blauwe folders in de foyer, maar het kan ook via 7plus1@pkn-hengelo.nl of Rinse Visser. Telefoonnummer 074 – 243 10 86.


Klik hier voor de poster

Klik hier voor de folder