Een open kerk…

Een van de belangrijke motieven om midden in de stad te willen gaan zitten als gemeente is de zichtbaarheid en laagdrempeligheid. Komend seizoen zal er een begin gemaakt worden met twee belangrijke min of meer vaste activiteiten waar iedereen die daar behoefte aan heeft gebruik van kan gaan maken.

  1. Getijdengebeden. Uit het gemeentegesprek en het afrondende verhaal ‘Ontmoeting Verbeeld’ kwam naar voren – en hoe verrassend was dat – om op vaste tijden een moment van verstilling, rust en gebed te kunnen beleven. Doorpratend over dat verlangen kwamen we toen uit bij het aloude ‘getijdengebed’. Tijd die vrijgemaakt wordt, even apart genomen wordt van de ‘gewone’ dingen van de dag, om tot jezelf en tot God te komen. De gedachte is om in de Waterstaatskerk de dag te beginnen met een ochtendgebed, te ‘onderbreken’ met een middaggebed rond lunchtijd en af te sluiten met een avondgebed. Zodra we daar een begin mee maken (niet alles zal gelijk worden uitgerold) laten we dat de gemeente, maar ook heel de stad weten.
  2. Inloopspreekuur. Naast alle gebruikelijke pastorale aandacht wordt dit seizoen een begin gemaakt met ‘Inloopspreekuur Waterstaatskerk’ waar iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor zonder afspraak kan binnenlopen. Om het hart eens te luchten. Om woorden te zoeken waar nauwelijks woorden voor waren. Om op te biechten wat dwars blijft zitten. Om te vertellen wat verteld moet worden. En dat in de bescherming van het persoonlijke contact waarin het ambtsgeheim geldt: jouw verhaal is hier veilig. Ook hier geldt: zodra het van start kan zal bekendmaking volgen.