Gespreksgroep “Meijer”

De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Geloven? Ja zeker! Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Maar laat de Bijbel en de christelijke traditie niet een andere visie zien, namelijk dat niet de mens maar Gods liefde voor heel de schepping centraal staat? Met het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort in de hand stellen we ons boeiende, confronterende en ongemakkelijke vragen waar wijzelf niet buiten schot kunnen en willen blijven. De gespreksgroep Meijer komt eens per maand om 20.00 uur bij de deelnemers bij elkaar.
Leiding, info en opgave: ds. Arent Weevers;
E: a.j.weevers@home.nl; of T: 06 – 40.29.16.19.