Gesprekskring 30+

De gesprekskring 30+ moet nog bij elkaar komen als ik dit schrijf. Er valt nu niet zoveel te melden, al gaan ze wel de tentoonstelling ‘Innerlijke Verbeelding’ met elkaar bespreken. De volgende keer komen we op 11 oktober om 19.30 – 21.30 uur in de kerkzaal bij elkaar.

Info? Ds. Arent Weevers, a.j.weevers@home.nl / 06-40291619