Gesprekskring “Inspirerende teksten”

Wat? Twee seizoenen heeft de kring ‘Mystiek’ intens gesproken over teksten uit de mystieke traditie. De groep besloot om het bij deze twee seizoenen te laten, maar tegelijkertijd bestond bij een aantal deelnemers de behoefte om hier mee door te gaan. Het blijkt immers weldadige gesprekken op te leveren. Maar nu niet langer gekoppeld aan het thema van de mystiek, maar elke tekst die (mogelijk) inspirerend is kan ‘op tafel’ komen. De deelnemers kunnen zelf ook teksten aandragen. Een suggestie die al gedaan is om een aantal passages uit ‘De Zeven Zuilen’ met elkaar te lezen en te bespreken.
Wanneer? Dinsdagmorgen 18 september 9.30 uur.