Gesprekskring “Leven met verlies”

Soms is het knap lastig om na het verlies van een dierbare verder te gaan. Vaak voel je je alleen met je verdriet en vind je het moeilijk om met mensen in de directe omgeving daarover te praten.
Deze kring is bedoeld om in een sfeer van vertrouwen ervaringen te delen, om onder ogen te zien wat er in jouw leven veranderd is en om gezamenlijk te zoeken naar wegen om verder te kunnen.
Je kunt je voor deze gespreksgroep opgeven als je onlangs of langer geleden te maken hebt gekregen met een verlies en verdriet. De groepsgrootte is 6 – 8 deelnemers. De data en moment van bijeenkomen worden in onderling overleg vastgesteld.
Leiding, info en opgave: ds. Arent Weevers; a.j.weevers@home.nl of 06-40291619.