Gesprekskring35plus

Al sinds ‘jaar en dag’ komt onze kring op gezette tijden bij elkaar. De ‘jong-volwassenen‘ zijn al lang en breed dertigers en ouder. Maar het gesprek en de ontmoeting blijft. De inhoud van de avonden bepalen we met elkaar. Ds. Herman Koetsveld zal een inbreng hebben in onze gesprekken. Nieuwe meepraters: van harte welkom!

Wanneer en waar? Dinsdagavond 25 september in de Waterstaatskerk.

Info? Ingrid Schurer-Kassies, ingrid.schurer@home.nl tel: 074-277.85.87