Historie – Archieven

Zowel het gereformeerde als het hervormde archief wat betreft notulen, verslagen, ledenadministratie, e.d. tot het jaar 2000 zijn opgeslagen bij het Historisch centrum Overijssel in Zwolle. Mocht u de stukken willen zien, dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, aldaar is een inventarisatie lijst aanwezig.
Het S.O.W proces van 2000 T/M 2010 is gearchiveerd voor het nageslacht en is ook ter inzage.
De archiefgroep is nog steeds bezig om de stukken van het PKN Hengelo van 2010 t/m heden te archiveren voor het nageslacht. Heeft u nog stukken in uw bezit waarvan u denkt dat die nog bewaard dienen te blijven, dan kunt u een email sturen naar onderstaand adres.

archief@pkn-hengelo.nl