Historie – Hervormd Gereformeerde Groepering

Historie van de Hervormd Gereformeerde groepering in Hengelo

In de jaren vòòr 1960 was de prediking in Hervormd Hengelo voor sommige inwoners reden om diensten van andere kerken in andere Twentse plaatsen te bezoeken. Op de één of andere wijze is ertussen deze “zoekenden” een band ontstaan. Dit resulteerde in ontmoetingen met elkaar op een doordeweekse avond, samen een preek beluisteren en na afloop daar verder over te praten. De banden (voor een bandrecorder) met preken hiervoor werden destijds betrokken van de Hervormde Bond voor Inwendige Zending (I.Z.B.).
In de jaren ’60 werd door de Centrale Kerkenraad van Hengelo besloten de toen nog bestaande avonddiensten i.v.m. het geringe kerkbezoek, grotendeels te stoppen. Dit was mede aanleiding voor de ontstane groep om een brief aan de Centrale Kerkenraad te schrijven met het verzoek of het niet mogelijk was om in de kerk, predikanten van Hervormd Gereformeerde modaliteit te laten voorgaan. Hoewel niet verwacht kwam daar toch de toestemming voor, zij het onder bepaalde voorwaarden en onder de verantwoordelijkheid van de Centrale Kerkenraad. De commissie van het eerste uur die de organisatie ter hand nam bestond uit de heren:

M. Lambers

G. Roelofs

J. Timmerman

J. Smelt

Nadat deze diensten ongeveer 15 jaar bestonden is er een verzoek ingediend om ook de sacramenten te mogen bedienen. Ook hiervoor is destijds toestemming verleend.

Vanaf het eerste uur vallen de avonddiensten onder de verantwoordelijkheid van de “Centrale Kerkenraad”, en nu na de fusie tot de Protestantse Gemeente Hengelo onder de “Algemene Kerkenraad”.