Historie – kerken – hoeksteen/ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk anno 2004

Ontmoetingskerk anno 2004

In 1972 wordt de Hervomde Kerk “de Hoeksteen” in gebruik genomen, ter vervanging van het wijkgebouw Elim van ca.1952. Het werd tot 2018 gebruikt door de Protestantse Gemeente Hengelo, wijk Centrum. Het staat aan de Drilscholtenstraat.

Na de sluiting van de Betlehemkerk en de Ark heeft deze kerk in 2003 de nieuwe naam Ontmoetingskerk gekregen als teken van een nieuwe gezamenlijke start.

klokkenstoel op het dak van de Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk, klokkenstoel

In 1515 wordt de klok van de Kapel bij Huis Hengelo gegoten, in de periode Frederik van Twikkelo. De klok is geplaatst in een klokkenstoel op het dak van de Ontmoetingskerk. In 2018 is de klok opnieuw verplaatst naar zijn “oude plek” in de Waterstaatskerk.

Ontmoetingskerk, doopvont

Ontmoetingskerk, doopvont

Of de Romaanse doopvont in de Ontmoetingskerk, die in 1905 opdook in de tuin van de pastorie van de Grote Kerk/Waterstaatskerk, uit de Kapel van Huis Hengelo afkomstig is, is nog niet aangetoond, maar wel waarschijnlijk. Dit doopvont heeft na de verkoop van de Ontmoetingskerk eveneens een plek gekregen in de Waterstaatskerk.

De bekering van Saulus

Schilderij in de bijzaal van de Ontmoetingskerk. Dit op hout geschilderde werk stelt voor Handelingen 9 vers 4: “De bekering van Saulus op de weg naar Damascus”. De schilder is onbekend. Het stuk is vermoedelijk vervaardigd in de 17e eeuw. In 1895 is het geschonken aan de Hervormde Gemeente Hengelo door hr. C.M. Kooy. Het is van 1959 tot 1973 aan het Rijksmuseum Twente uitgeleend. Het schilderij is in 2018 verhuisd naar de Waterstaatskerk.

Ontmoetingskerk, orgel

Het orgel is na de sluiting van de Ark naar de Ontmoetingskerk gegaan. Vervolgens is het orgel in 2018 verkocht aan een kerkelijke gemeenschap in Finland. Zie ook: beschrijving orgel_ontmoetingskerk