Historie – kerken – Thaborkerk

Thaborkerk

Thaborkerk

De Brongemeente is meegegroeid met de wijk Hengelo Noord. Eerst was de lagere school ‘De Bron’ de kern van de activiteiten (zoals de naam van de gemeente aangeeft). Sinds 1997 werd voor diensten gebruik gemaakt van de kerkzaal van de Thaborkerk, die enige jaren daarvoor door de Thaborparochie was gebouwd. Voor andere activiteiten heeft de Brongemeente tot 2018 de beschikking gehad over het eigen wijkgebouw dat aan de kerk is aangebouwd.

Thaborkerk, interieur

Thaborkerk, kerkzaal

In de kerkzaal is het schitterende glas-in-lood-raam van Annemiek Punt aangebracht. Dit raam is op 13 september 2008 onthuld.