Historie – Predikanten Hervormde Gemeente Hengelo tot 2004

 • Henricus Meiling; (onwettig), 1618-1619
 • Jacobus Cuchlinus; vertrokken naar Oss, 1643-1648
 • Wilhelmus Coudewijn; 1648-1679
 • F.A. Koudewijn Wzn, 1679-1684
 • Reminck Jzn; emeritus, 1729, 1684-1725
 • L. Hagen; Adj.1729 Ord, 1726-1758
 • L.C. Hagen Lzn;, 1760-1775
 • S.F. Meiling J.H.zn, 1776-1787
 • D. Budde, 1787-1791
 • W.J. ten Kate, 1791-1797
 • J. Amshoff; emeritus, 1797-1818
 • H.H. Evers, 1819-1828
 • J.F. van Hoogstraten, 1830-1833
 • J. Masman;, 1833-1836
 • dr. E. Moll, 1837-1843
 • jhr D.J. van Haeften; emeritus, 1843-1876
 • dr B.A. Lazonder; emeritus 2e predikantsplaats, 1873-1899
 • E.A. Remy; emeritus, 1877-1893
 • H.M. Bruna; overleden, 1893-1906
 • G. Salomons; emeritus, 1899-1929
 • J.J.H. Bange Wzn, 1907-1908
 • D.C. Hiebendaal; overleden, vrijzinnig, 1909-1937
 • F.W.J. Brümmer; rechtzinnig, later vrijz, 1929-1933
 • I.P. van der Waal; vertrokken naar Haarlem, 1933-1941
 • J.W. van Kooten; vertrokken naar Amsterdam, 1939-1947
 • J.W. van Swigchem; vertrokken naar Rotterdam, overleden 1992, 1941-1946
 • K. Strijd; vertrokken naar ‘s-Hertogenbosch 3e pred. pl, 1941-1947
 • S.W. de Vries; vertrokken naar Hilversum, 1946-1952
 • P.L. Tasseron; emeritus, overleden, 1947-1970
 • M. Blom; leraar P.A., vrijzinnig, 1947-1958
 • M.W. Hamer; emeritus, 4e pred. overleden 1986, 1947-1980
 • M.M. de Jong; vertrokken naar Amsterdam (Sloten), 1952-1961
 • E.F. Westra; emeritus, 5e pred. pl. vrijzinnig, 1957-1979
 • van Es; vertrokken naar Den Haag, 6e pred. pl, 1957-1962
 • R.A. Bitter; vertrokken naar Utrecht (stud) vrijz, 1959-1973
 • P. Verdam; leraar geworden, 1961-1972
 • T.H.L. Beernink; vertrokken naar Haren, ziekenhuispred, 1962-1976
 • J.F.M. van Malssen; leraar geworden, 1971-1975
 • J.H. ten Broecke; emeritus, 1973-1990
 • J.H. Gorter; vertrokken naar Dordrecht, 1973-1979
 • W. Hoogendoorn; emeritus, 1980-1990
 • G. van Zeben, vertrokken naar Apeldoorn 1981-1993
 • W.J. van der Waal, 1990-1994
 • E.J. van Houwelingen, 1990-2004
 • Mw. M. Geense, 1990-2004
 • F.P. Leever, 1995-2003
 • J. van Twist, 1995-2004
 • P. Hendriks, 2004-2006
 • A. Weevers 1997-2004
De predikanten in kalligrafisch schrift (kerkelijk bureau)

De predikanten in kalligrafisch schrift (kerkelijk bureau)