Grote Kerkenraad

Scriba: Peter Joosse: scriba@waterstaatskerk-hengelo.nl

Hieronder vallen de volgende groepen:

  • College van Kerkrentmeesters
  • College van Diakenen
  • Pastorale raad
  • Jeugdraad
  • Raad voor kerkdiensten
  • Raad voor communicatie
  • Raad voor programmering
  • Werkteam van predikanten en kerkelijke werkers

Algemene informatie:

In de kerkenraad worden plannen besproken, ervaringen gedeeld en besluiten genomen en begrotingen voorbereid. De kerkenraad vergadert één keer per maand, behalve tijdens de zomermaanden.

Voorzitter: Diederik Vellinga: voorzitter@waterstaatskerk-hengelo.nl