Kerkenraad

Algemene Kerkenraad

De AK draagt o.m. zorg en is verantwoordelijk voor al die kanten van gemeente-zijn. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als: catechese, vormingswerk, jeugdwerk, oecumene, evangelisatie, zending en werelddiaconaat, diaconaat en beheer, en bijzondere vormen van pastoraat.

Voorzitter: Peter Joosse, email: voorzitterak@pkn-hengelo.nl , tel: 074-243 45 85
Scriba: Harmke Scholte, email: scribaak@pkn-hengelo.nl
Postadres: Algemene Kerkenraad, Drilscholtenstraat 30, 7556 NP Hengelo