Kloosterweekend

Wat? Er gebeurt hoegenaamd niets en tegelijkertijd gebeurt er ontzettend veel, zo leert de inmiddels rijke ervaring van mensen die aan een kloosterweekeinde hebben meegedaan. Daarom ook dit seizoen weer aangeboden. Met moeite, want er was in de eerste helft van 2019 nog maar één weekend beschikbaar; velen hebben de waarde ontdekt van een paar dagen te gast te zijn in een klooster.

Met een groep van 12-15 mensen zijn we welkom bij de broeders Norbertijnen in de Abdij van Berne. Een weekeinde waarin de stilte, meditatie, het geloofsgesprek en het ritme van de drie dagelijkse diensten in de Abdijkerk een bijzondere beleving zullen geven. Bedoeld om eens even weg van de ‘alledaagsheid’ heel nadrukkelijk stil te staan bij het geloof en alles wat daarmee samenhangt en dan ook bereid zijn daarvan te delen met de andere deelnemers. De kosten zijn € 100,- voor het verblijf in de Abdij, dus exclusief de reis. Het is fijn als je je voor 1 oktober a.s. opgeeft, zodat we tijdig aan de Abdij kunnen laten weten of onze reservering kan blijven staan.

Waar en wanneer? Vrijdagmiddag 8 februari 15.00 uur tot zondagmiddag 10 februari 15.00 uur in de Abdij van Berne te Heeswijk Dinther. Voorgesprek: maandag 28 januari 20.00 uur in de Waterstaatskerk

Info? Kijk op www.abdijvanberne.nl.