Koffieochtenden

We gaan weer voorzichtig starten met de koffieochtenden in de Thaborkerk. De 1e is inmiddels geweest op 15 september; de 2e is op maandag 27 september om 10.00 uur. In verband met de 1,5 m afstand kunnen per ochtend 9 personen aanwezig zijn. U dient zich vooraf aan te melden bij ondergetekende, T: 277.27.63. Als er meer aanmeldingen zijn wordt u op een reservelijst geplaatst.

Zodra het niet meer nodig is om 1,5 m afstand te houden kunnen we weer in grotere groepen samen komen. Dit leest u later in de zondagsbrief.

Gerry Hunink