Koren in de Waterstaatskerk

De Waterstaatskerk kent twee koren die regelmatig meewerken aan de diensten. 

Allereerst de Stadscantorij, iedereen is welkom om mee te zingen tijdens de repetities en diensten. De Stadscantorij repeteert wekelijks op zondagmorgen 9 – 10 uur onder leiding van Els Cozijnsen. De cantorij zingt 6 tot 8 keer per jaar in een dienst. Informatie: j.stoelhorst@gmx.net

Daarnaast is er het Kamerkoor. Om mee te zingen bij het Kamerkoor is voorzingen vereist. Leden van het Kamerkoor bereiden thuis het te zingen repertoire voor aan de hand van oefenmateriaal. Dit betreft voornamelijk klassiek repertoire. Informatie: info@evanbogerd.nl