Koren in de Waterstaatskerk

De Waterstaatskerk kent twee koren die regelmatig meewerken aan de diensten. Allereerst de Stadscantorij, iedereen is welkom om mee te zingen tijdens de repetities en diensten. De Stadscantorij repeteert wekelijks op zondag om 9.00 uur onder leiding van Evan Bogerd. De cantorij zingt zo’n 8-10 keer per jaar in de dienst.

Daarnaast is er het Kamerkoor. Om mee te zingen bij het Kamerkoor is voorzingen vereist. Leden van het Kamerkoor bereiden thuis het te zingen repertoire voor aan de hand van oefenmateriaal. Dit betreft voornamelijk klassiek repertoire. Het Kamerkoor zingt zowel in de (cantate)diensten als daarbuiten. In de Waterstaatskerk of elders. Het kamerkoor repeteert tweewekelijks op vrijdag.