Lekenvoorgangers

Binnen de Protestantse  Gemeente Hengelo kennen we het begrip lekenvoorgangers als het gaat om het leiden van uitvaartdiensten. Bert Bril heeft hiervoor een opleiding gevolgd en is als zodanig bevoegd uitvaartdiensten te leiden. De predikant of kerkelijk werkers kunnen hem hiervoor vragen, altijd in overleg met de familie van de overledene. Tevens kan hij rechtstreeks benaderd worden. In dat geval zal hij contact opnemen met de predikant en/of kerkelijk werker of hij dit verzoek kan aannemen.