Lunchconcerten

Aanstaande woensdag 20 november verzorgt pianiste Laura Troost het lunchconcert. Aanvang 12.30. Toegang vrij, collecte voor de instandhouding van deze serie. Van harte welkom!

Elke woensdag van 12.30 tot 13.30 uur in de Waterstaatskerk. De concerten zijn een onderdeel van de dagelijkse getijdengebeden. De toegang is vrij, er is een collecte. Deels worden de concerten ingevuld door onze kerkmusicus, daarnaast is er veel ruimte voor jong talent, conservatoriumstudenten en net afgestudeerden. Voor actuele info: hou de website, Binding en de Zondagsbrief in de gaten.