Lunchconcerten

Lunchconcert in de Waterstaatskerk op woensdag 29 januari om 12.30 uur. Door omstandigheden kan de aangekondigde sopraansoliste niet komen zingen. In haar plaats komt Sander Beens trompet spelen o.a. Albinoni, Haydn, Stanley. Hij wordt begeleid door de organist Maarten Wilmink die ook enkele orgelstukken speelt. Na afloop napraten bij koffie/thee in de foyer. De toegang is gratis, vrije gift voor de onkosten.

Aanvang 12.30. Toegang vrij, collecte.

Elke woensdag van 12.30 tot 13.30 uur in de Waterstaatskerk. De concerten zijn een onderdeel van de dagelijkse getijdengebeden. De toegang is vrij, er is een collecte. Deels worden de concerten ingevuld door onze kerkmusicus, daarnaast is er veel ruimte voor jong talent, conservatoriumstudenten en net afgestudeerden. Voor actuele info: hou de website, Binding en de Zondagsbrief in de gaten.