Morgengebed in de WSK

Wees helemaal aanwezig, open je voor wat je in de stilte, de teksten en de gebeden gegeven wordt.

Iets over de opzet:

Het getijdengebed is een oeroude vorm om de dag te openen, te onderbreken en te beëindigen. De dagelijkse taken krijgen een diepere betekenis door de omlijsting van de verstilling van het gebed. De vorm sluit aan bij de getijdengebeden zoals die al eeuwenlang in de kloosters vorm krijgt: stilte, openingstekst, lofprijzing, psalmlezing en evangelielezing en natuurlijk de gebeden krijgen een plek.

In de Waterstaatskerk kerk houden we in die traditie 3 x per week het morgengebed:

maandag               8.30-8.45 uur

woensdag             8.30-8.45 uur

vrijdag                   8.30-8.45 uur

Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Het streven is om in de nabije toekomst die getijdengebeden uit te breiden naar een dagelijks morgen-én middaggebed, waarbij het middaggebed op de woensdag zal bestaan uit een lunchconcert. Meer informatie bij ouderling Jessica Noltus, T: 06-18.18.36.11.

Van harte welkom!

Dat dit moment mag bijdragen aan je bewustwording dat jouw leven een gegeven en gedragen leven is!