Muziek

Onze kerkmusicus Evan Bogerd gaat ons a.s. 1 januari 2020 verlaten, om terug te gaan naar waar hij vandaan kwam, nl. naar de Westerkerk in Amsterdam. Daar wordt hij cantor-organist als opvolger van zijn ex-leermeester Jos van der Kooy, die volkomen onverwacht uit de Wester gaat vertrekken. Voor Evan was dit een wonderlijk toeval, want dan zal hij ook dominee Herman Koetsveld weer treffen, die er per 1 december a.s. aantreedt. Ze kunnen daar de hier gestarte samenwerking weer voortzetten. Fijn voor de Westerkerk.

Voor ons is het spijtig dat Evan ons gaat verlaten. Er waren een aantal mooie activiteiten opgestart, zoals de beide koren, de lunchconcerten en de cantatediensten. En er was nog meer te verwachten. We zullen moeten nadenken over hoe het goede behouden kan worden en hoe we verdere stappen kunnen zetten.

Het is voor Evan een hele mooie en uitdagende stap. Hij kent de Westerkerk en het orgel als zijn broekzak en nu mag hij daar de muzikale scepter gaan zwaaien. Een felicitatie is op zijn plaats!


Evan Bogerd: kerkmusicus van de Waterstaatskerk.

Onze gemeente heeft in deze jonge zeer getalenteerde musicus een bijzondere vakman in huis. Uiteraard zal hij een belangrijke taak krijgen in de zang en muziek van de vieringen in de Waterstaatskerk. Niets is zo samenbindend als samen zingen en muziek maken. Evan zal dan ook in de opbouw van onze geloofsgemeenschap een toonaangevende rol gaan vervullen. Maar ook mogen we van hem initiatieven verwachten die de Waterstaatskerk verder ontwikkelt als muzisch centrum voor heel de stad.

In de laatdienst van 14 januari (10.30 uur) verzorgde Evan voor het eerst de muzikale begeleiding en werd in deze dienst voorgesteld aan de gemeente.

Op zijn eigen site (www.evanbogerd.nl) staat over hem te lezen:
Evan Bogerd (1993) werd voorbereid op zijn orgelstudie door Herman van Vliet te Amersfoort.
Momenteel studeert hij zijn master orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In 2015 speelde hij een serie van vier achtereenvolgende concerten in de Westerkerk te Amsterdam met daarin alle Fantasieën en Fuga’s van Max Reger. Vervolgens bracht Bogerd in 2016 de zeven Koraalfantasieën van Max Reger ten gehore brengen in de serie van de Westerkerk te Amsterdam.

In 2016 maakte Bogerd zijn debuut op cd. Deze cd werd opgenomen op beroemde Müller orgel van de St. Bavo te Haarlem.
Bogerd volgde masterclasses aan de Orgelakademie voor improvisatie te Altenberg(Duitsland). Hij volgde hier improvisatielessen van Wolfgang Seifen, Sophie Veronique Cauchefer-Choplin en Martin Baker. In de loop van de jaren won hij diverse prijzen op concoursen te Barneveld, Ede, Enschede, Kampen en Maassluis.

Evan Bogerd is organist van het befaamde Knol orgel van de Grote of St. Stephanuskerk te Hasselt en het fraaie ‘Holthuis’ orgel in de Gereformeerde Kerk te Hasselt. Daarnaast is Bogerd tevens de vervangend organist van de Westerkerk te Amsterdam.


Hengelose Christelijke Harmonie (HCH):

Zie: http://www.harmoniehengelo.nl