Muziek

Onze kerkmusicus Evan Bogerd heeft ons per 1 januari 2020 j.l. verlaten, om terug te gaan naar waar hij vandaan kwam, nl. naar de Westerkerk in Amsterdam. Daar is hij nu cantor-organist als opvolger van zijn ex-leermeester Jos van der Kooy, die volkomen onverwacht uit de Wester is vertrokken. Voor Evan was dit een wonderlijk toeval, want nu treft hij ook dominee Herman Koetsveld weer, die er per 1 december j.l. aangetreden is. Ze kunnen daar de hier gestarte samenwerking weer voortzetten. Fijn voor de Westerkerk.

Voor ons is het spijtig dat Evan ons heeft verlaten. Er waren een aantal mooie activiteiten opgestart, zoals de beide koren, de lunchconcerten en de cantatediensten.

Voor wie hem verder volgen wil, Evan heeft een eigen website: www.evanbogerd.nl.


Hengelose Christelijke Harmonie (HCH):

Zie: http://www.harmoniehengelo.nl