Overlijden Henk-Jan Bloemendaal

We ontvingen het ontstellende bericht dat op zaterdagmiddag 6 januari onze organist Henk-Jan Bloemendaal plotseling is overleden. Op zaterdagochtend voelde hij zich niet goed en heeft hij gewetensvol een vervanger gevonden voor de dienst van zondagochtend. Later die dag is hij overleden.

Henk-Jan is als organist meer dan 40 jaar verbonden geweest aan onze Protestantse gemeente. We kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat hij nooit meer improviserend op het orgel de gemeentezang begeleidt of voor een projectkoor of dubbelkwartet staat om te dirigeren. We zullen hem enorm missen.

Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn vrouw, kinderen en familie.

Namens de kerkenraad, Diederik Vellinga (preses) en Peter Joosse (scriba)

Op donderdagochtend 11 januari is er een afscheidsbijeenkomst om 11:30 uur in de Waterstaatskerk.