Pastorale raad

Voorzitter: Bert Bril tel. 0620218141
Mailadres: bertbril@home.nl
Predikant: ds. Hans Wachtmeester tel 074 2567301
Kerkelijk werker ouderen: Margriet v.d. Meulen tel 06 15015911

Waar zijn we mee bezig ;

In de  laatste vergadering van de Pastorale Raad (jan. 2023) is het nieuwe beleidsplan voor het pastoraat besproken.

Een belangrijk uitgangspunt daarin is dat het omzien naar elkaar, wat pastoraat eigenlijk is, een zaak is van de hele gemeente (noaberschap).

Het kan niet meer zoals vroeger dat een ouderling, predikant  of vrijwilliger regelmatig op bezoek komt bij een aantal gemeenteleden die in haar/zijn kaartenbak zitten. Daarvoor is de bemensing niet voldoende.

Het is heel mooi te weten dat er heel veel bezoekwerk wordt gedaan door predikant, kerkelijk werker, ouderling, pastorale medewerkers en vrijwilligersdiensten.

Toch weten we niet van iedereen die bezoek wenst of nodig heeft.

U kunt als gemeentelid zelf aandacht schenken aan de mensen om u heen, of de namen, met goedvinden van het betreffende gemeentelid, doorgeven.

In een volgende Binding zullen we bekend maken op welke manier en aan wie u deze namen kunt melden.

Nu nog even aan de predikant, kerkelijk werker (zie achterkant Binding) of de voorzitter van de Pastorale Raad, Bert Bril: bertbril@home.nl, tel 0620218141

    organogram pastorale raad