Pastorale raad

Voorzitter: Bert Bril tel. 0620218141
Mailadres: bertbril@home.nl
Predikant: ds. Hans Wachtmeester tel 074 2567301
Kerkelijk werker ouderen: Margriet v.d. Meulen tel 06 15015911
Contactpersonen:

  • zieken: Jessica Noltus tel 0618183611
  • ouderen: Anneke Travaille tel 074 2772475, Hilda Meijer tel. 074 2914331
  • rouw: Marjan Stoevelaar tel 06 38655804

WAAR IS DE PASTORALE RAAD MEE BEZIG ?

  • De contacten vinden nog steeds veelal telefonisch plaats, al komt het fysieke bezoekwerk ook weer langzaam op gang.
  • Er wordt momenteel gewerkt aan het herschrijven van het beleidsplan. Ook het hoofdstuk over pastoraat wordt herzien. Hans Wachtmeester, Margriet v.d. Meulen en Bert Bril hebben een concept visie opgesteld. Dat wordt binnen de PR besproken.
  • Daaruit voortvloeiend komt de vraag naar boven of we de huidige structuur van het pastoraat handhaven of dat we voor een andere aanpak kiezen.
  • Er is een inventarisatie gemaakt van de verschillende vrijwilligersdiensten in de “oude wijken “. Er is veel verschil. Hoe gaan we hiermee om : streven naar een zoveel mogelijke eenheid of zo laten ? Ook daarover zal nagedacht worden in overleg met de vrijwilligersdiensten.

organogram pastorale raad