Pastorale raad

Voorzitter: Bert Bril
Mailadres: bertbril@home.nl tel 074 2426653 / 0620218141
Algemene informatie:
De Pastorale Raad heeft enkele grondprincipes geformuleerd en op grond daarvan de structuur opgezet.

* GRONDPRINCIPES PASTORAAT :

  • Je gehoord weten, je veiligheid bieden
  • je ziet de ander ook als kind van God
  • ontmoeting met elkaar en de Ander en in de ander de Ander ook ontdekken.
  • de ene keer aandacht geven, de andere keer ook iets brengen .
  • mogelijkheid bieden in te gaan op geloofs- en/of levensvragen.

organogram pastorale raad