Vitamines

Herfst- winter- en lente vitamines

Eenmaal per jaar een leerhuismiddag werd door de aanwezigen als te weinig ervaren. Vandaar een jaaraanbod eens per kwartaal.

Plaats: Waterstaatskerk

Tijd 14.30-16.00 uur

Data:

Woe 17 november 2021: herfstvitaminen

Woe 19 januari 2022: wintervitaminen

Woe 20 april 2022: lente vitamines

Opzet van de middag:

We beginnen met enige achtergrondinformatie over de symbolische betekenis van de Hebreeuwse letters en we vervolgen met het samen lezen en bespreken van een tekst uit het Bijbelboek Exodus.

Voor wie? Voor iedereen die zich wil laten verrassen door de Schrift. Er is geen enkele voorkennis vereist.

Opgave Corrie van Egmond, T: 785.82.13 of E: cvanegmond@waterstaatskerk-hengelo.nl