Gesprekskring Vrouw en Geloof

De vrouw en geloof kring behandelt vrouwen uit de bijbel. We gebruiken het boek van Foekje Dijk en ander exegese materiaal van vrouwelijke hoogleraren of predikanten. Het is boeiend en leerzaam om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. We komen 1x per maand op maandagmiddag bij elkaar in de Waterstaatskerk.

De groep bestaat uit 9 vrouwen. Afgelopen seizoen hebben we o.a. Tamar uit hoofdstuk 38 van het boek Genesis, en Maäka uit het boek 2 Sam. 3:3 en 1 Kron. 3:2 met elkaar besproken. Heel boeiend met elkaar te praten over vrouwen die in de kerk weinig aan bod komen. Het is nog gezellig ook, want als afsluiting gaan we met elkaar uit eten.

Onze volgende bijeenkomsten zijn op : 24 februari, 23 maart, en 20 april, daarna moeten we nog afspreken.. Info: Janneke Hendriks-Koenderink, E: jannekehendriks@hetnet.nl