Gesprekskring Vrouw en Geloof

Met een groep van tien vrouwen komen we 1x per maand bij elkaar. We praten over onze geloofservaringen aan de hand van een artikel of een gedeelte uit de bijbel. De exegese komt meestal van een vrouwelijke theoloog. Afgelopen seizoen hebben we gekozen voor o.a. uit Numeri 27, 1 – 11 Het testament van de dochters van Tselochad, en Dina, de dochter van Lea en Jacob, uit het Genesis boek. Heel boeiend met elkaar te praten over vrouwen uit de bijbel, die in de kerk te weinig aan bod komen.
Het komend seizoen start op maandagmiddag 25 september in de Waterstaatskerk. Dit seizoen beginnen we met Lukas 13: 10-17 , de verkromde vrouw, die opgericht wordt door Jezus. Wij beleven fijne momenten in open en leerzame gesprekken, vooral omdat we uit verschillende tradities komen. Het is nog gezellig ook, als start gaan we lunchen in Delden.
Info: Janneke Hendriks-Koenderink, E: jannekehendriks@hetnet.nl