Gesprekskring Vrouw en Geloof

Met een groep van negen vrouwen komen we 1x per maand bij elkaar. We praten over onze geloofservaringen aan de hand van een artikel of een gedeelte uit de bijbel. De exegese komt meestal van een vrouwelijke theoloog.

Afgelopen seizoen hebben we o.a. Rebecca uit Genesis 24 besproken. Heel boeiend met elkaar te praten over vrouwen uit de bijbel, die in de kerk te weinig aan bod komen.

Het komend seizoen start op maandagmiddag 26 september in de Waterstaatskerk. Dit seizoen beginnen we met de Samaritaanse vrouw bij de bron uit Johannes evangelie 4: vers 1 t/m 42.

Wij beleven fijne momenten in open en leerzame gesprekken, vooral omdat we uit verschillende tradities komen. Het is nog gezellig ook, als afsluiting gaan we bijvoorbeeld met elkaar uit eten.

Info: Janneke Hendriks-Koenderink, E: jannekehendriks@hetnet.nl