Werkteam van Predikanten en kerkelijk (mede)-werkers


Hans Wachtmeester

Je mag er zijn, wie je ook bent, hoe je geschiedenis ook is geweest en welke toekomst er ook voor je ligt. Je bent mens voor Gods aangezicht en dus door hem gewild, door hem geliefd. Dat is de basis voor m’n leven en voor m’n werk als predikant. Immers, die basis is er niet alleen voor mijn leven, die is er voor het leven van ieder mens. In m’n huidige taken binnen onze kerk is er alle ruimte om vanuit die basis te werken: de meeste tijd besteed ik aan het pastoraat en aan kerkdiensten. Daarnaast is er (ik zou bijna zeggen: uiteraard) het werk van moderamen en kerkenraad.

Voor de landelijke kerk ben ik lid van het Classicaal College voor het Opzicht in Overijssel, Flevoland en Gelderland. Dat klinkt gewichtig en eerlijk gezegd is het dat ook wel: dit college behandelt (kort gezegd) klachten over ambtsdragers.

Aanstelling: 60 %

E-mail: hans.wachtmeester@waterstaatskerk-hengelo.nl

Telefoon: 074-2567301 / 06-51.32.67.98Arent Weevers

Inspiratie: Vanuit de joodse en christelijke spiritualiteit is de hulpvrager God zelf, de Ander, die jou aanspreekt. Met het lichaam dat honger en dorst heeft, het angstige gelaat van een vreemdeling, het lijf van een ernstig zieke, spreekt de Ander je aan. Wat doe je? De ander, de vreemde, toelaten betekent dat je de Ander toelaat. Het zoeken en vinden van God, de Ander, is de weg van kwetsbaarheid gaan en de ander helpen zover het in je vermogen ligt. Dat is mijn eerste motivatie om predikant te willen worden en te blijven.

Aanstelling: 25% 

Aandachtsvelden: o.a. vieringen; gespreksgroepen Meijer, 30plus en 7+1; Kunstcommissie Waterstaatskerk; individueel pastoraat; vrijzinnige protestanten. 

E-mail: a.j.weevers@home.nl

Telefoon: 06-40.29.16.19 Marije Kooistra

Sinds 1 september 2019 ben ik met plezier werkzaam als kerkelijk werker in de Protestante gemeente Hengelo, in en rondom de Waterstaatskerk. In het bijzonder ben ik werkzaam in het jeugdwerk. Voor pastoraat aan jeugd en gezinnen, de coördinatie van het jeugdwerk, catechese en voorgaan in vieringen. Een toelichting op mijn werkzaamheden staat vermeld onder kopje werkzaamheden jeugdwerker.

Over mij

Van huis uit ben ik opgegroeid binnen de kerk, waar ik volop meedeed aan het kinderwerk en later actief werd in jeugdwerk.
Ik ben getrouwd en samen hebben we een zoon en dochter.
Ik voel ik mij thuis binnen de kerk. Een plek waar ik graag kom, om God en anderen te ontmoeten, met elkaar te eten en (levens)verhalen te delen, samen te vieren en te verdiepen.
Ik wil er van harte aan meewerken dat ook anderen, zowel in onze gemeente als, en iedereen die ons gebouw binnenstapt, zich er welkom en thuis voelen. Dat je je gezien weet.
Hieronder een toelichting op de kerk, als thuisplek en samen jong.

De kerk als thuisplek waar alle generaties zich thuis voelen, waar iedereen welkom is.

In een gebouw dat ruimte en mogelijkheden biedt aan alle leeftijden, waar kinderen en jongeren hun eigen plek hebben om samen te komen.
Dat thuisgevoel, die thuisplek, vind ik belangrijk om door te geven aan jongere generaties. De kerk, dat zijn wij! De kerk, dat ben jij!

Samen jong

Samen jong is de titel van een boek (2022) dat past bij mijn kijk op en enthousiasme voor het jeugdwerk binnen onze gemeente. ‘’Samen jong’’ inspireert mij om twee redenen: aandacht voor volgende generaties en de toekomst van onze gemeente, vanuit navolging van Jezus.

Inspiratie bezieling

Ik ben enthousiast en geraakt door Jezus en Gods liefde voor mensen,
Aangevuurd en geïnspireerd door de Geest, die mij in beweging zet en enthousiasmeert voor het mooie werk in en om de gemeente in de Waterstaatskerk. Geïnspireerd vanuit het Woord, de Bijbelverhalen, vind ik het mooi om samen met jongere generaties te ontdekken hoe we in navolging van Jezus, in liefde voor de naaste, met elkaar om kunnen gaan. Waar we met elkaar oplopen, opgroeien en met elkaar mee leven.
Samen met de kinder- en jeugdleiding wil ik jongere generaties de ruimte en mogelijkheid bieden, begeleiden en ondersteunen bij hun persoonlijke beleving, geloofsgroei en geloofsleven.

Werkzaamheden jeugdwerker

Omzien naar kinderen, jongeren en gezinnen (pastoraat)

Optrekken met kinderen, jongeren, jongvolwassen en ouders. In je leven kan het gebeuren dat je iets ingrijpends mee maakt, ziekte, scheiding, overlijden bijvoorbeeld. Of je komt voor vragen te staan over geloof, je toekomst, studie, relaties, enz.
In het Pastoraat is er aandacht voor jou en alles waar je mee zit of mee maakt. Graag maak ik tijd voor jou en kom ik bij je langs. Waar je ook mee zit, het doet er toe en mag er zijn. Ik ben beschikbaar als een luisterend oor.
Ook als je vragen hebt over doop, jeugdwerk, neem gerust contact met mij op.

Werkzaamheden van de jeugdwerker

Om een idee te geven van wat ik zoal mag doen. Aanstelling 50% (18uur)

O.a.:

  • Pastoraat
  • Gezinsvieringen zoals Peuter en kleutervieringen, Creakerk, kerstavond;
  • Voorgaan in Jong en Oud diensten,
  • Bijzondere vieringen, zoals kinderkerst, kerstavond, Stille week
  • Ontmoetings- en gespreksgroepen voor 20+ (Meet en Eat), ouders, 40+;
  • Praatgroep voor jongeren 12-17 jaar;
  • Doopgesprekken en belijdenis;
  • Het ondersteunen en toerusten van vrijwilligers
  • Jeugdwerk vergaderingen (kindernevendienst, enz.)
  • En meer….

Voor wie is het jeugdwerk

Het kinder- en jeugdwerk is een belangrijk en bloeiend onderdeel van onze gemeente.
Met enthousiaste vrijwilligers, geven we vorm en inhoud aan het jeugdwerk.

Het jeugdwerk binnen onze gemeente is er voor kinderen van 0-18 jaar, jongvolwassenen 18 tot ongeveer 25 jaar en voor hun ouders.

E-mail: marije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl Telefoon: 06-83.07.09.81Corrie van Egmond

Mijn naam is Corrie van Egmond. Met veel plezier ben ik werkzaam als diaconaal werker binnen de Waterstaatskerk. Na een aantal jaren in het maatschappelijk werk te hebben gewerkt ben ik theologie gaan studeren en heb in verschillende gemeentes gewerkt als pastor. Het laatst in de  oecumenische streekgemeente Kortenhoef. Sinds januari 2019 werk ik in Hengelo.

Samen met 10 enthousiaste diakenen wordt er veel werk verzet,waarvan de diaconale boom in de koffieruimte tezamen met het erbij liggende inspiratieboek, een indruk geeft.

Een korte impressie van onze activiteiten:

Er wordt aandacht besteed aan de `arme kant´ van Hengelo d.m.v. maandelijks inzamelen van goederen voor de voedselbank.  Via het door de gezamenlijke diaconieën opgezette noodfonds kan er in noodgevallen een bijdrage geleverd worden aan iemand die in nood verkeerd.

Het inloophuis is 5 dagen per week open om dak/en thuislozen te een ´thuis´ te bieden.

Er worden taallessen gegeven in onze kerk elke woensdagmorgen aan asielzoekers uit het COA aan de Havezatenlaan. Ook wordt er gewerkt aan een buddysysteem vanuit de verschillende geloofgemeenschappen in Hengelo om zo mensen te koppelen aan een asielzoeker.

Er worden kaarten gemaakt, door de kaartenclub, die in de kaartenmolens in de kerk staan, de opbrengst van deze kaarten is voor de Hengelose stichting de kleine kracht die projecten financiert in Roemenië.

Elke woensdagmiddag wordt er in onze kerk gekookt en  gegeten voor ieder die liever niet alleen eet.

De autodienst haalt mensen van huis op om naar de kerk te gaan wanneer iemand daar zelf niet toe in de gelegenheid is.

Er wordt gecollecteerd voor doelen in en buiten ons land, daarmee verbinden we ons met de mens in nood binnen of buiten onze landsgrenzen.

Dit is slechts een beperkte opsomming van de diaconale activiteiten. Uitgangspunt voor het diaconale werk  zijn de werken van barmhartigheid:

de hongerigen te eten geven,
de dorstigen te drinken geven,
de vreemdeling huisvesten,
de gevangenen bezoeken,
de naakten kleden,
de zieken verzorgen,
de doden begraven,
de schepping bewaren.

In het inspiratieboek wat u bij de diaconale boom aantreft in de koffiezaal kunt u over alle activiteiten uitgebreid lezen. Zo willen we ons  in de voetsporen van profeten en profetessen en van Jezus van Nazareth inzetten voor onze naasten.

Altijd zijn er mensen nodig die zich in willen zetten, dus wanneer u mee wilt doen, dan bent u van harte welkom. Ook wanneer u vragen hebt, neem gerust contact op!

E-mail: corrie.van.egmond@waterstaatskerk-hengelo.nl   Telefoon: 074-7858213Margriet van der Meulen

Kerkelijke werker, Ouderenpastoraat

Bezieling
Vanuit een doorleefd vertrouwen in de Ene die gezegd heft: ‘Mijn naam is: Ik zal er zijn’ wil  ik met de ander op weg gaan.  Daarbij houdt de hoop mij gaande,  dat het licht het uiteindelijk wint van de duisternis (Joh 1:5) en zijn de woorden ‘verbinding’, ‘trouw’ en ‘waardigheid’  richtingaanwijzers voor onderweg. 

Het nieuwe ouder worden
Er is sprake van het ‘nieuwe ouder worden’. Tegenwoordig worden we allemaal een stuk ouder dan vroeger en blijven we ook langer fit. Veel mensen zoeken naar zin in dit nieuwe landschap van het leven. Dat blijkt ook uit de media waarin het nieuwe ouder worden breed wordt uitgemeten. In deze context van het ouder worden, wil ik graag met mensen tasten naar woorden die leven geven.

Ruimte om op verhaal te komen.
In onze versnelde samenleving is het niet vanzelfsprekend  dat we rust en tijd nemen om te kunnen behappen wat ons overkomt aan lief en leed. Ook worden we maar al te vaak meegesleurd in de medische mallemolen. Terwijl er aan hart en ziel voorbij gegaan wordt.  Daarom zie ik hier een grote rol voor pastores weggelegd.  Ruimte maken voor de beleving, de ziel, de hartsvragen en de schreeuw. Het  is mijn verlangen om ruimte te creëren waarin de Geest kan werken, zodat  de ander  weer op verhaal kan komen. Opdat misschien een  beetje moed gevonden wordt om verder te gaan. Opdat er in de soms godverlatenheid toch weer zegen ervaren kan worden.

Waarmee kunt u bij me terecht?
Waar u ook mee zit, het mag er zijn! Ik maak tijd voor huisbezoek.
Bijvoorbeeld bij:  rouwdragen, ziekte, verblijf in instelling, gevoelens van eenzaamheid en zinloosheid, zorg voor mensen met dementie, mantelzorgondersteuning, geloof- en levensvragen/-twijfel, naderend levenseinde, nadenken over de eigen uitvaartplechtigheid.

Voorgaan en  Uitvaarten
Ik ga voor tijdens kerkdiensten  in de Waterstaatskerk en woon-/zorginstelling Het Woolde.
Ook verzorg ik uitvaartplechtigheden van mensen bij wie ik betrokken ben in wijk Noord en centrum.

Overige ontmoetingsplekken:
– De maandelijkse gesprekskring ‘geloof en leven’
– de maandelijks koffieochtenden in wijk Noord en de Waterstaatskerk
– de bruisende vespers rondom de feestdagen. 
– de kroonverjaardagenbijeenkomsten.

Vrijwilligersdiensten ouderenpastoraat wijk centrum, noord en zuid.
Dankzij de bevlogen vrijwilligersdiensten in de voormalige wijken, is er veel aan ontmoeting en aandacht mogelijk voor ouderen. Ik werk nauw samen met vrijwilligersdiensten in de wijken waarvoor ik ben aangesteld: Noord en Centrum. Sinds het vertrek van Collega Gaatske Braam (wijk zuid) kan in deze wijk een beroep gedaan worden op collega Hans Wachtmeester.

E-mail: margriet.van.der.meulen@waterstaatskerk-hengelo.nl Telefoon: 06-15.01.59.11