Zomerprogramma

De Zomervitaminen kwamen als geroepen!

Gedurende de zomermaanden werden er Zomervitaminen georganiseerd in de Waterstaatskerk. Het waren vier woensdagmiddagen die  in het teken stonden van ontmoeting en bezieling. Ze bleken  broodnodig in Coronatijd.  Irene Siekman en Marchien Küper zijn enthousiast over deze middagen met steeds wisselende deelnemers en willen graag hun ervaringen delen.

  1. Sporen van het heilige in de videokunst

Arent Wevers nam de mensen mee in het ervaren van spiritualiteit  in ontmoetingen  met  kunst, film en  natuur. We deelden allereerst  onze  ervaringen  van de afgelopen  corona tijd.  Waar vonden we troost? We merkten dat dit vooral lag in de uitbundig ontluikende  natuur tijdens het voorjaar.

Een van de bezinnende vragen was: “Wat raakt je in een schilderij ,een  gedicht of een wandeling  in de natuur?” Aan de hand van  beelden  hebben we ervaringen met elkaar gedeeld.  Dat gaf een gevoel van geborgenheid.

Veel dank aan Arent voor  deze  verbindende zoektocht  naar  “sporen van het  Heilige “! Door middel van kunst hebben we in alle eenvoud  ervaren  dat we  onderdeel  zijn van een groter geheel.

  1. Thee, ontmoeting en een psalm

De bezielde uitleg van Corrie van Egmond  opende het boek ‘Psalmen’ voor ons op nieuwe wijze.

Na een korte inleiding  zoemden we in op een psalm en legden we  bewerkingen van  Ida Gerhard, Huub Oosterhuis  en  Loyd Haft  ea. naast elkaar.

We vonden het heel bijzonder dat de aloude psalmen zo’n zeggingskracht hebben,  dat ze aanzetten tot bewerkingen die raken in de huidige tijd.

‘Welke verzen spreken ons aan?’ ‘Zijn er verzen die ons hele leven met ons meereizen?’ Ook ging het over  onze eigen voorliefde voor de ene of andere vertaling.
Eén  van de deelnemers zei:” wat is het bijzonder, dat  je dankzij zoveel vertalingen of bewerkingen je  eigen beleving  kunt ervaren.  Zo kan ik er troost in zoeken en vinden. “
We danken  Corrie voor haar teksten die ze ons aanreikte en voor de mogelijkheid die we daarmee kregen om ons over de psalmen te verwonderen en te laten raken.

Hierbij  een  vrije vertaling van  Psalm 150 door Huub Oosterhuis:

Naar U, Levende, klimt mijn  ziel
U vertrouw ik: dat Gij zijt.
U verlang ik ooit te zien
Door de nacht heen,  zien  uw ogen  mij
Van  mijn  ellende,  keer u niet af
Mijn  vertrouwen,   beschaam het niet
Op u wachtte ik levenslang
Elke dag  weer zoeken mijn ogen,  jou
Laat je nu vinden ‘
Liefde
Keer je niet af .

  1. Leerhuis: Symboliek in de Hebreeuwse taal

Irene vertelt over haar ervaring:   “Wat ik niet wist, was dat de kennis over de symboliek van Hebreeuwse letters een vak apart is. De gemiddelde theoloog krijgt hier dus niet vanzelf iets van mee.”

Er is veel verteld en het volgende is Irene en Marchien  vooral bijgebleven,:

  • Alle letters hangen als het ware aan een lijn, verbonden door een  punt linksboven. Dit staat symbool voor ‘drinken uit de moederborst; Gods Geest, die voedt en inspireert’ .
  • Een voorbeeld van de symbolische betekenis van een letter: Het teken van de letter b/w verbeeldt  een open en gastvrij huis.
  • Naast de symbolische betekenis gaat er nog iets achter de letters schuil. Het blijken richtingaanwijzers te zijn. Want de letters verwijzen allemaal naar werkwoorden, die te maken hebben met ‘doen, in actie komen. ‘.

Iedereen was onder de indruk van de geheimen achter de taal. En het was nog maar een glimp. Heel bijzonder en het smaakt zeker naar meer!

  1. Muziek voor de ziel

Margriet opende de middag  door te benoemen  dat deze benauwde tijd vraagt om muziek. Muziek zet in beweging en laat wat vast zit weer stromen.

Als eerste klonk ‘De kracht van uw liefde’ (lied 891 NLB).  Dat raakte meteen een gevoelige snaar. Daarna hoorden we de klanken van ‘River Flows’ ( Yiruma).  De melodie werd zo herkenbaar; we wilden wel mee neuriën!  Ook genoten we van de fijnegevoelige klanken van  Schumann, Chopin, Beethoven met Für Elise en eindigde de muzikale beweging met l’Onde (de golven) van Einaudi.

We genoten van Margriets doorleefde pianospel.  Dat de door haar uitgekozen stukken haar raken wist ze goed over te brengen. Ook wij werden geraakt in ons hart. Dankjewel Margriet, het was prachtig en voor herhaling vatbaar!

Met dank  aan het werkteam  voor  deze  bijzondere zomervitaminen en  wij deelnemers  hopen op een vervolg.  Het is fijn om in deze onzekere tijd  in kleine groepen verbonden te zijn, bezield te raken en op zo’n manier gestalte te geven aan het gemeente-zijn.

Marchien Kuper en Irene Siekman


WATERSTAATSKERK 2020: zomervitaminen

Na zo’n lange periode van isolatie is er de komende weken van alles te doen….In de weken vanaf 15 juli tot 15 augustus zal er steeds een activiteit in de Waterstaatskerk verzorgd worden, waar u van harte welkom bent. Het programma biedt voor elk wat wils, de verschillende leden van het werkteam verzorgen de  invulling van de middagen.

(Voor zover mogelijk zullen de activiteiten buiten bij de kerk gehouden worden en bij slecht of te warm  weer binnen.)

LET OP: Ieder moet zich van te voren opgeven, voor elke activiteit  geldt een max van 15 deelnemers.

Meldt u z.s.m. aan bij degene bij wie u een activiteit wilt gaan volgen, uiterlijk 1 week van te voren.

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN

Woensdag 15 juli, aanvang 14.30 uur

Sporen van het heilige in de videokunst

De ervaring van het heilige is het klop­pend hart van spiritualiteit. Het gebeurt in het dagelijks leven. Wat gewoon was, wordt ineens zeer bijzonder. Een ontmoeting met iemand, een wandeling in de natuur of in een kerkdienst. Ook de moderne kunst schijnt dat te kunnen genereren. Het presenteert zich via vele gedaantes. Voor wie het wil zien, sijpelt het heilige door de verflagen, steen, hout, gips, inkt, metaal, kunststof en licht van de kunst­werken heen. De vraag is: hoe verhoud je je tot het kunstwerk. Hoe kijk je? Hoe kijkt het kunstwerk naar jou, als mens, verbonden in tijd en ruimte. Uiteindelijk is kunst wat de waarnemer waarneemt en dat is wat Weevers betreft niet vrijblijvend.

Arent Weevers is naast predikant ook mediakunstenaar en initiatiefnemer van de tentoonstellingen ‘Moving Images, Inspired Videoart’ in de Grote of Lebuinuskerk te Deventer. Hij zal via de videokunst de vraag naar mogelijke sporen van het heilige verkennen.

Opgeven bij Arent Weevers, tel 06-40291619of a.j.weevers@home.n

Woensdag 22 juli, aanvang 14.30 uur

Thee, ontmoeting en een psalm.

Theedrinken, bijpraten, elkaar ontmoeten, daar zal ruim de tijd voor zijn.

Ook is er ruimte voor een psalm.

De psalmen hebben mensen steeds opnieuw geïnspireerd. Vanmiddag zullen we enkele psalmen nader bekijken  en de tekst  vergelijken met de psalmtekst van verschillende dichters zoals Ida Gerhardt en Anton Ent.

Opgeven bij: Corrie van Egmond, diaconaal werker Waterstaatskerk

tel 074 7858213 cvanegmond@waterstaatskerk-hengelo.nl

Woensdag 29 juli, aanvang 14.30 uur

Leerhuis :

Het Oude testament is in het Hebreeuws geschreven. Deze taal zit vol symboliek, wat de Bijbelteksten vele (extra) lagen aan betekenis geeft. Er valt veel moois in te ontdekken, het gaat steeds opnieuw om het doen in het dagelijks leven. Graag sta ik deze middag  stil bij de  betekenis van verschillende Hebreeuwse letters, hun plaats in de Bijbelverhalen en de betekenis van de letters in ons dagelijks leven.

Opgeven bij: Corrie van Egmond, tel 074 7858213, cvanegmond@waterstaatskerk-hengelo.nl

Woensdag 5 augustus, aanvang 14.30 uur

Verrassingsprogramma met Hans Wachtmeester. Opgeven bij Hans Wachtmeester, tel 074 2567301, hwachtmeester@waterstaatskerk-hengelo.nl .

 

Woensdag  12 augustus, aanvang 14.30 uur

Muziek voor de ziel

‘Liefde wordt gevoed door muziek: ga daarom door met muziek maken!’ Deze uitspraak is afkomstig van Shakespeare en ik ben het helemaal met hem eens. Komt niet van alles in ons hart tot leven of juist tot rust, wanneer muziek je raakt? In een zomerprogramma waarin volop ruimte gegeven wordt aan het hart, kan volgens mij een muzikale middag niet ontbreken. Daarom zal ik zorgen voor een uurtje live muziek. Wat er zal klinken, dat blijft een verrassing. Chopin, Schumann, of een geestelijk lied… Maar wat zeker is, is dat ik zelf achter de vleugel in de WSK plaats zal nemen. Voor wie het nog niet wist: van kinds af aan speel ik al graag piano. Misschien sluiten zich andere musici bij mij aan. Dat is op dit moment nog onduidelijk. Verder zal er een korte pauze met koffie en thee zijn, op het kerkplein in de buitenlucht.

Plaats: In de kerkzaal van de WSK

Opgave: Margriet van der Meulen: mvandermeulen@waterstaatskerk-hengelo.nl