Zomerprogramma

WATERSTAATSKERK 2020: zomervitaminen

Na zo’n lange periode van isolatie is er de komende weken van alles te doen….In de weken vanaf 15 juli tot 15 augustus zal er steeds een activiteit in de Waterstaatskerk verzorgd worden, waar u van harte welkom bent. Het programma biedt voor elk wat wils, de verschillende leden van het werkteam verzorgen de  invulling van de middagen.

(Voor zover mogelijk zullen de activiteiten buiten bij de kerk gehouden worden en bij slecht of te warm  weer binnen.)

LET OP: Ieder moet zich van te voren opgeven, voor elke activiteit  geldt een max van 15 deelnemers.

Meldt u z.s.m. aan bij degene bij wie u een activiteit wilt gaan volgen, uiterlijk 1 week van te voren.

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN

Woensdag 15 juli, aanvang 14.30 uur

Sporen van het heilige in de videokunst

De ervaring van het heilige is het klop­pend hart van spiritualiteit. Het gebeurt in het dagelijks leven. Wat gewoon was, wordt ineens zeer bijzonder. Een ontmoeting met iemand, een wandeling in de natuur of in een kerkdienst. Ook de moderne kunst schijnt dat te kunnen genereren. Het presenteert zich via vele gedaantes. Voor wie het wil zien, sijpelt het heilige door de verflagen, steen, hout, gips, inkt, metaal, kunststof en licht van de kunst­werken heen. De vraag is: hoe verhoud je je tot het kunstwerk. Hoe kijk je? Hoe kijkt het kunstwerk naar jou, als mens, verbonden in tijd en ruimte. Uiteindelijk is kunst wat de waarnemer waarneemt en dat is wat Weevers betreft niet vrijblijvend.

Arent Weevers is naast predikant ook mediakunstenaar en initiatiefnemer van de tentoonstellingen ‘Moving Images, Inspired Videoart’ in de Grote of Lebuinuskerk te Deventer. Hij zal via de videokunst de vraag naar mogelijke sporen van het heilige verkennen.

Opgeven bij Arent Weevers, tel 06-40291619of a.j.weevers@home.n

Woensdag 22 juli, aanvang 14.30 uur

Thee, ontmoeting en een psalm.

Theedrinken, bijpraten, elkaar ontmoeten, daar zal ruim de tijd voor zijn.

Ook is er ruimte voor een psalm.

De psalmen hebben mensen steeds opnieuw geïnspireerd. Vanmiddag zullen we enkele psalmen nader bekijken  en de tekst  vergelijken met de psalmtekst van verschillende dichters zoals Ida Gerhardt en Anton Ent.

Opgeven bij: Corrie van Egmond, diaconaal werker Waterstaatskerk

tel 074 7858213 cvanegmond@pkn-hengelo.nl

Woensdag 29 juli, aanvang 14.30 uur

Leerhuis :

Het Oude testament is in het Hebreeuws geschreven. Deze taal zit vol symboliek, wat de Bijbelteksten vele (extra) lagen aan betekenis geeft. Er valt veel moois in te ontdekken, het gaat steeds opnieuw om het doen in het dagelijks leven. Graag sta ik deze middag  stil bij de  betekenis van verschillende Hebreeuwse letters, hun plaats in de Bijbelverhalen en de betekenis van de letters in ons dagelijks leven.

Opgeven bij: Corrie van Egmond, tel 074 7858213, cvanegmond@pkn-hengelo.nl

Woensdag 5 augustus, aanvang 14.30 uur

Verrassingsprogramma met Hans Wachtmeester. Opgeven bij Hans Wachtmeester, tel 074 2567301, hwachtmeester@pkn-hengelo.nl .

 

Woensdag  12 augustus, aanvang 14.30 uur

Muziek voor de ziel

‘Liefde wordt gevoed door muziek: ga daarom door met muziek maken!’ Deze uitspraak is afkomstig van Shakespeare en ik ben het helemaal met hem eens. Komt niet van alles in ons hart tot leven of juist tot rust, wanneer muziek je raakt? In een zomerprogramma waarin volop ruimte gegeven wordt aan het hart, kan volgens mij een muzikale middag niet ontbreken. Daarom zal ik zorgen voor een uurtje live muziek. Wat er zal klinken, dat blijft een verrassing. Chopin, Schumann, of een geestelijk lied… Maar wat zeker is, is dat ik zelf achter de vleugel in de WSK plaats zal nemen. Voor wie het nog niet wist: van kinds af aan speel ik al graag piano. Misschien sluiten zich andere musici bij mij aan. Dat is op dit moment nog onduidelijk. Verder zal er een korte pauze met koffie en thee zijn, op het kerkplein in de buitenlucht.

Plaats: In de kerkzaal van de WSK

Opgave: Margriet van der Meulen: mvandermeulen@pkn-hengelo.nl