Excursie kristalbad 22 maart

“Kom mee naar buiten allemaal ” voor een excursie naar Kristalbad op Wereldwaterdag. In coronatijd hadden we een online rondleiding over het waterbeheer in het Kristalbad, omdat toen de rondleiding buiten niet door kon gaan. Nu hebben we de kans dit waterbergings-, waterzuiverings- en recreatiegebied op de grens van de gemeenten Hengelo en Enschede real-life te bezoeken. De excursie Kristalbad wordt geleid door een vrijwilliger van het waterschap Vechtstromen.
We verzamelen ons op 22 maart 10:30 Kettingbrugweg op de parkeerplaats schuin tegenover het huis nr. 50.
De excursie duurt een uur en daarna gaan we gezellig koffie/thee drinken op een onverwacht adres. (U hoeft zich niet speciaal op te geven). U bent van harte uitgenodigd!
Noteer alvast de datum in uw (digitale) agenda.

Weet u dat……
natuurbeheer Kristalbad en Weusthag op zoek is naar vrijwilligers ?

U kunt aan de slag: de Natuurwerkgroep EnHOe, nadere info: www.enhoe.nl ,die zich bezig houdt met natuurbeheer in Enschede, Hengelo en Oldenzaal (o.a. Kristalbad, Lonnekermeer) en in de Weusthag, nadere info: landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl.

Harry Groothuis
(namens Groene Kerk Hengelo)
06-57918307

Foto gemaakt in april 2019 door Evelien Spoler