Open voordeur

De temperaturen zijn weer prettiger en de verwarming in de kerkzaal is niet meer nodig. Daarom zetten we voorafgaand aan de kerkdienst de voordeur weer uitnodigend open. Om een praktische reden sluit de deur weliswaar iets voor 10 uur, maar vanaf 9.30 bent u ook door die deur welkom.

Namens de kerkenraad, Peter Joosse (scriba)