Activiteiten van de Diaconie

De diaconie werkt met hart en ziel aan een betere wereld met als inspiratiebron de werken van barmhartigheid, beschreven in Mattheus 25. We realiseren ons dat deze richtlijnen gebaseerd zijn op de oudtestamentische teksten waarin de zorg voor de arme, wees en vreemdeling wordt benadrukt:
de hongerige voeden,
de dorstige te drinken geven,
de naakten kleden,
de gevangen bezoeken,
de zieken verzorgen,
de vreemdelingen opvangen,
de doden begraven,
barmhartigheid en zorg voor de schepping.
Deze werken van barmhartigheid kun je in hedendaagse termen omschrijven als oog voor armoede, uitsluiting, milieu, onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. Velen van u zullen als ‘noabers’ op enigerlei wijze één of meerdere van deze taken uitvoeren. Wellicht zonder erbij stil te staan omdat het zo vanzelfsprekend is om je in te zetten voor familie, buren, vluchtelingen. Dit werk willen we verder uitbouwen zodat onze kerk, onze stad en wie weet ooit onze wereld een goede plek is om te wonen.
We hebben elkaar hiervoor nodig, in alle vrijheid.

Wat doen we? Een greep uit de activiteiten:

inzamelen levensmiddelen voor de voedselbank. Iedere eerste zondag van de maand worden er producten voor de voedselbank ingezameld,

– actie vakantie tas voor minima,

– Sam’s kledingactie,

– kaartengroep met opbrengst voor ‘de Kleine Kracht’ met projecten in Hongarije en Roemenië,

– buddyproject met asielzoekers: Samen Hengelo,

– wekelijks ‘Samen Eten’,

– groene kerk activiteiten zoals een jaarlijkse wandeling, aanleg kerktuin,

– bloemen- en kaartendienst,

– collecteren tijdens de kerkdiensten voor vele verschillende doelen,

– herfst- en voorjaarsmarkt met opbrengst voor specifiek doel, dit jaar de Wonne,

– 40dagenproject samen met kinderen en jongeren,

– waterproject in Kameroen


Wij hebben u / wij hebben jou nodig!

Er is voor ieder, jong of oud, iets te doen, dus als jij of als u mee wilt doen ben je/bent u van harte welkom! Misschien wil je bij een eenmalige activiteit helpen of heb je tijd voor regelmatiger inzet. We zien of horen je graag!