PCOB afdeling Hengelo

De afdeling Hengelo is een onderdeel van de landelijke Protestants ChristelijkeOuderen Bond (PCOB), een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin de leden, zelf ouderen, actief participeren. De PCOB stelt zich ten doel de belangen van zowel de ouderen in het algemeen, als die van de leden in het bijzonder, te behartigen. Zij aanvaardt daarbij de Bijbel als Gods Woord voor haar denken en handelen.

In Hengelo wordt ook samengewerkt met de plaatselijke Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). Veel informatie over onze Ouderenbond is te vinden op onze website (http://pcobhengelo.simpsite.nl), zoals het laatste nieuws, over onze activiteiten alsmede onze maandelijkse Nieuwsbrief. 

Voorz: dhr. P.J. Hoogendoorn, T: 277.71.21.

contactadres:

secr.: dhr. J.M. Silvis, Else Mauhsstraat 62, T: 277.59.63, E: hengelo@pcob50plus.nl

2e secr.: mw. E.C.I. Koolenbrander-Zwaal, T: 291.67.50