Raad voor Communicatie

Mailadres: raadvoorcommunicatie@pkn-hengelo.nl

Hieronder vallen de volgende groepen:

Algemene informatie:

De Raad voor communicatie bevordert de contacten in onze geloofsgemeenschap en met de buitenwereld. Intern gebeurt dat via het kerkblad Binding en de wekelijkse zondagsbrieven. Extern via interviews en persberichten.