Raad voor Communicatie

Mailadres: raadvoorcommunicatie@waterstaatskerk-hengelo.nl

Hieronder vallen de volgende groepen:

Algemene informatie:

De Raad voor communicatie bevordert de contacten in onze geloofsgemeenschap en met de buitenwereld. Intern gebeurt dat via het kerkblad Binding, de website en de wekelijkse zondagsbrieven. Extern via interviews en persberichten.