Rekening nummers

Voor collectes en giften kunnen alle gebruikelijke betaalmethoden worden gebruikt, zoals contante betaling of bancaire overschrijving. Contante betaling in collectes kan ook m.b.v. collectemunten, waarvan bij de aanschaf een nota of afschrijving wordt verstrekt die als referentie kan dienen voor de aftrek als gift. De Protestantse Gemeente Hengelo heeft diverse bankrekening nummers voor het geven van financiële bijdragen. Onderstaand vindt u een overzicht van de meest toepasselijke IBAN-rekeningnummers.

 

Diaconie IBAN: NL20 INGB 0008 7952 32 tnv College van Diakenen
Kerkbalans IBAN: NL26 RABO 0373 72 2060 tnv Protestantse Gemeente Hengelo
Collectemunten IBAN: NL70 RABO 0373 72 2141 tnv PGHengelo_Collectemunten
Algemeen IBAN: NL26 RABO 0373 72 2060 tnv Protestantse Gemeente Hengelo

 

Wilt u een financiële bijdrage geven op een andere manier? Bijv. door een schenking die periodiek loopt over enkele jaren. Voor schenkingen kan het Kerkelijk Bureau U voorzien van informatie en van de benodigde formulieren.