Viering in De Schoof

Iedere derde vrijdag van de maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus) wordt om 19.00 uur een protestantse viering gehouden voor bewoners van Humanitas en de Korenbuurt in de ontmoetingsruimte ‘De Schoof’ in de Korenbuurt. Ook belangstellenden van buitenaf zijn van harte welkom. De dienst duurt ongeveer 40 minuten. Na de dienst is er gelegenheid voor koffie of theedrinken. Wie woonachtig is in Humanitas of de Korenbuurt en hulp nodig heeft om naar de viering te komen, kan dit telefonisch melden bij de organisatoren. U wordt dan door een vrijwilliger opgehaald.

Geestelijke verzorger: mw. Gaatske Braam, T: 06-12-22-20-59, E: gbraam@waterstaatskerk-hengelo.nl  t/m december 2019. Organisatoren: Henk en Jannie Hamberg, T:242.73.39, E: h.j.hamberg@kpnmail.nl