Zomerstop Kinder- en Jeugdwerk

Van 21 juli tot en met 25 augustus 2024 is het jeugdwerk met vakantie. Er is dan tijdens de ochtenddiensten geen oppas en kindernevendienst.
Vanaf 1 september is iedereen weer welkom. Dan is er weer oppas, kindernevendienst en jongerenkerk tijdens de dienst van 10uur.

Marije Kooistra

Kerkelijkwerker voor kinderen, jeugd en gezinnen Prot. Gemeente Hengelo

06 83 07 09 81

Nieuw emailadres per 1-2-2024: marije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl