Overlijden kerkelijk werker Corrie van Egmond


We ontvingen het verdrietige bericht dat in de nacht van vrijdag op zaterdag jl. onze kerkelijk werker Corrie van Egmond is overleden. 

Corrie was al lange tijd ziek en, ook al is overlijden niet onverwacht, we zijn diep bedroefd dat zij nu is heengegaan. 

Corrie was voor ons een bezielende, enthousiaste en betrokken kerkelijk werker met een grote aandacht voor diaconie (haar belangrijkste aandachtpunt), groene kerk en oecumene.

Wij zullen haar enorm missen, zij was een geliefd mens.

De afscheidsbijeenkomst zal gehouden worden op vrijdag 7 juni om 12:00 uur in de Waterstaatskerk. Na de dienst is er mogelijkheid tot condoleren.

Wij wensen haar man Jan veel sterkte en bidden dat hij kracht van de Eeuwige mag ervaren.

Namens de kerkenraad, Diederik Vellinga (preses) en Peter Joosse (scriba)


Voorgenomen beroep van ds. S. Ris

Op voordracht van de beroepingscommissie heeft de kerkenraad de gemeente voorgesteld om ds. S. Ris te beroepen als predikant voor de Protestantse gemeente Hengelo.

Op een drukbezochte gemeentebijeenkomst heeft de beroepingscommissie duidelijk gemaakt waarom zij ds. Ris heeft voorgedragen en zijn er vragen van gemeenteleden beantwoord.

De gemeenteleden hebben op 12 juni in overgrote meerderheid ingestemd met het voorstel dus we verwachten op korte termijn een beroep uit te kunnen brengen op ds. Ris.

Volgens de kerkorde kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de gevolgde procedure, bij de scriba tot vrijdagmiddag 21 juni 2024.

Namens de kerkenraad, Peter Joosse (scriba@waterstaatskerk-hengelo.nl)