Vacature


Gemeentebijeenkomst nieuwe predikant op 12 juni

Goed nieuws voor de gemeente!

Na een unaniem advies van de beroepingscommissie heeft de kerkenraad, met algemene stemmen, besloten een predikant voor te dragen voor een beroep.

Op woensdagavond 12 juni (vanaf 19:30 uur) is er een gemeentebijeenkomst waarin informatie wordt gegeven over de kandidaat en de stemgerechtigde gemeenteleden over het beroep kunnen stemmen. (Stemgerechtigd zijn de belijdende leden en de doopleden ouder dan 18 jaar.)

De kerkenraad